Tytuły

Łączny czas: 54 godziny 30 minut

1. Po prostu kolejny człowiek ?

czas trwania: 90 minut

Mówca przedstawia starożytne proroctwa, a szczególnie proroctwo Daniela o siedemdziesięciu tygodniach, które dokładnie wskazuje czas przyjścia Mesjasza na ziemię. Studium tych tematów bywa nawet okładane klątwą przez teologów, którzy nie chcą uznać Jezusa jako Mesjasza. Zapoznaj się z dowodami zawartymi w tym wykładzie i sam wyciągnij wnioski.

 

2. Gdzie chodził Jezus?

czas trwania: 95 minut

Mówca zabiera słuchaczy w multimedialną podróż po Palestynie, śladami Mistrza. Szczególną uwagę zwraca na nauczanie Jezusa, w tym słynne Kazanie na górze oraz przypowieści.

 

3. Obrońca naszych czasów

czas trwania: 80 minut

Świątynia jest jednym z najwspanialszych obrazów przyszłości przedstawionych z Biblii. Każdy aspekt służby świątynnej wskazuje na służbę Mesjasza. Studiując je wszystkie otrzymujemy wgląd w plan zbawienia. W czasie tego wykładu zostanie przedstawiona głębia znaczenia każdego sprzętu znajdującego się w świątyni. Świątynia nie była sztuką dla sztuki, ale podręcznikiem dla wszystkich pokoleń.

 

4. Mgły czasu

czas trwania: 85 minut

W księdze Daniela w rozdziale 2, Nebukadnesar miał sen, w którym widział potężny posąg. Sen ten objawiał historię mającą nadejść. Precyzyjna wizja pokazuje nam w jakim miejsce historii świata się znajdujemy i jakie wydarzenia jeszcze będą miały miejsce. Wizja ta jest analizowana w najdrobniejszych szczegółach, a każdy z nich szczegółowo udokumentowany historycznie.

 

5. Człowiek w masce

czas trwania: 95 minut

Biblia i tylko Biblia jest środkiem do identyfikacji mocy Antychrysta. Moc małego rogu z księgi Daniela, rozdziału 7 posiada tak jasno określone cechy charakterystyczne, że można według nich precyzyjnie określić kim ona jest. Zwiedzenia współczesnych nauk preteryzmu (Antychryst należy do przeszłości) oraz futuryzmu (Antychryst jest kwestią przyszłości) są obnażane w świetle jasnych nauk Biblii. Słowo Boże jest ostrzejsze niż miecz obosieczny tnący aż do szpiku.

 

6. Objawienie Jezusa Chrystusa

czas trwania: 95 minut

Wykład wprowadza w treść Księgi Objawienia oraz przedstawia jej Autora. Werset po wersecie prowadzi w rozdział pierwszy objawiający świętość Chrystusa oraz pokazujący sposób interpretacji całej księgi opisującej walkę między dobrem i złem. Od starożytnych czasów aż do dnia dzisiejszego przedstawia odstępstwo od Prawdy, które do dziś istnieje.

 

7. Siedem zborów

czas trwania: 95 minut

Spojrzenie na interpretację siedmiu zborów z księgi Objawienia, rozdziału 2 i 3. Przeglądając historię reformacji, powoli przed naszymi oczami rysuje się obraz wielkiego boju między Chrystusem i Szatanem.

 

8. Siedem pieczęci

czas trwania: 90 minut

Wyjaśnienie prawd zawartych w rozdziałach 4-7 księgi Objawienia, ukazuje walkę otaczającą zwiastunów ewangelii. Ta fascynująca historia wojny pomiędzy siłami światłości i ciemności osiąga punkt kulminacyjny w czasie finałowego ataku na zbawienie dostępne jedynie w Chrystusie. Okazuje się jednak, że wciąż będą ludzie stojący zdecydowanie przy Prawdzie, którzy nie pójdą na obecny w każdej dziedzinie kompromis.

 

9. Gdy zabrzmią trąby

czas trwania: 90 minut

Trąby od zawsze były teologiczną kością niezgody. W tym studium, różnorodne interpretacje są porównywalne w świetle biblijnej egzegezy bazującej na strukturze księgi Objawienia, a przytoczone niezwykłe informacje ukazują je w nowym świetle. W Biblii trąby ogłaszały sąd, a szukając szczegółowego znaczenia tego symbolu umieszczamy je w takim właśnie kontekście.

 

10. Zwierzę z otchłani

czas trwania: 90 minut

W 11 rozdziale Księgi Objawienia pojawiające się zwierzę z otchłani kreuje nową ewangelię grożąc ograbieniem ziemi z niebieskiego światła. Szczegółowy wgląd w Rewolucję Francuską i jej filozofię objawia wstęp do wprowadzenia nowego światowego porządku. Film prezentuje aspekty królestwa ciemności, które szatan pragnie założyć na ziemi oraz ukazuje sposób, w jaki wpływa to na nas, żyjących dzisiaj, a także pomaga zrozumieć współczesne wydarzenia.

 

11. Tajemnica Tajemnych Stowarzyszeń

czas trwania: 90 minut

Tajemne stowarzyszenia od zawsze budziły ciekawość. Stały się więc tematem wielu publikacji. Jednak siły nimi rządzące pragną być nieznane i takimi pozostają. W czasie tego wykładu poznamy, kto naprawdę zasiada na tronie świata.

 

12. Tajne agendy

czas trwania: 90 minut

Wykład ukazuje filozofię poza tajemnymi stowarzyszeniami. Jest to jednoznaczny dowód pochodzący z najlepszych źródeł, że boskość wielbiona w grobowcach tajemnicy nie jest boskością biblijną. Mówca zachęca do samodzielnego przestudiowania tematu i sprawdzenia czy sprawa rzeczywiście tak właśnie wygląda.

 

13. Walka o Biblię

czas trwania: 90 minut

Bój, który toczymy nie jest przeciw ciału i krwi. Duchowe moce dążą do odebrania rodzajowi ludzkiemu jedynego źródła natchnienia wskazującego drogę do zbawienia. Wykład ten ujawnia poważne dowody wskazujące, w jaki sposób wróg kształtuje scenę wydarzeń przygotowując się do ostatecznego ataku na samo Słowo Boga. Ukazana jest historia i związki tych, którzy ośmielili się przekształcać Boże Słowo na potwierdzenie swojej filozofii okultystycznej.

 

14. Zmieniająć Słowo

czas trwania: 130 minut

Wykład ten poświęcony jest ukazaniu w unikalny sposób rażących zmian dokonanych w nowych przekładach Biblii w celu odarcia Chrystusa z Jego pre-egzystencji.

 

15. Rewolucje, tyrani i wojny

czas trwania: 90 minut

Rewolucje, tyrani i wojny wymagają środków, by zaistnieć. Kto stoi za głównymi pożogami, które nawiedziły rodzaj ludzki, szczególnie w ostatnich stuleciach? Czy istnieją złowieszcze moce skrycie zmierzające do osiągnięcia Heglowskiej syntezy i ustanowienia nowego porządku rzeczy? Niektóre z poruszanych tematów, to rewolucje z ubiegłego stulecia, potęga USA, zamach na Kennedy’ego i ustanowienie nowego porządku świata.

 

16. Islamskie powiązania

czas trwania: 90 minut

Temat ten wprawił w zakłopotanie wielu interpretatorów. W jaki sposób Islam wkomponowuje się w globalny konflikt? Czy jest to konflikt polityczny, religijny, a może religijno-polityczny? Jakie są jego początki i jakie są jego cele? Jak wpływa on na ekumenizm i na doktrynę o zbawieniu w Chrystusie? Dowiedz się tego wszystkiego dzięki temu pouczającemu wykładowi. W oparciu o historię jasno ukazano, że rzeczywistość jest bardziej zaskakująca niż teoria.

 

17. Zbrodnia wszechczasów

czas trwania: 90 minut

Wykład ten ukazuje potajemne działania mocy antychrysta – jak umieścił siebie w świątyni Boga twierdząc, że jest Bogiem posiadającym większą władzę niż sam Najwyższy, twierdząc, że posiada zdolność zmiany nawet przykazań Chrystusa. Ukryte znaczenie tych zmian, poprzez które cały świat jest sprowadzany na manowce, zostają wyjaśnione. Kolejny raz Biblia i tylko Biblia posłuży jako źródło zdemaskowania jego działalności.

 

18. Dwie bestie stają się przyjaciółmi

czas trwania: 90 minut

Jest to wyjaśnienie 13-tego rozdziału Księgi Objawienia, w którym zwierzę z morza i zwierzę z ziemi stają się przyjaciółmi, czego zwieńczeniem jest nowy system kultu oddającego cześć pierwszemu zwierzęciu. Wykład ten dostarcza jasnych dowodów świadczących o tych dwóch politycznych siłach, o ich zamiarach oraz celach. Skoro zagadnienie to jest kwestią życia i śmierci z wiecznymi konsekwencjami, konieczne jest, abyśmy zdawali sobie sprawę, kim są te siły.

 

19. Wino Babilonu

czas trwania: 120 minut

Biblia mówi, że Babilon końca czasów zwiedzie na manowce cały świat. Nauki tej potęgi końca czasów można odnaleźć w starożytnym Babilonie. Film ten ukazuje starożytną religię Babilonu i jej początki – począwszy od zamierzchłych czasów aż po czasy nam współczesne. W klarowny sposób ukazano, jak duży wpływ na systemy religijne naszych czasów wywiera ta starożytna religia odziana w szatę pozorów, aby w skuteczny sposób ukryć swą rolę przed oczyma przypadkowego obserwatora.

 

20. Kobieta jadąca na bestii

czas trwania: 90 minut

W wykładzie tym omówiono 17-ty rozdział Księgi Objawienia opisujący kobietę sprawującą władzę nad sojuszem mocy. Kobieta posiadająca atrybuty tajemniczej religii Babilon kusi świat, by stosował się do jej zasad. Przedstawiono szczegółową egzegezę, zestawiając powszechne poglądy na temat tego rozdziału z rzeczywistością współczesnych nam czasów. Rozdział ten przygotowuje miejsce dla ostatecznych wydarzeń w konflikcie pomiędzy dobrem a złem.

 

21. Nowy porządek świata

czas trwania: 90 minut

W wykładzie tym omówiono wyłanianie się nowego światowego porządku wraz z jego wszystkimi politycznymi i społeczno-ekonomicznymi konsekwencjami. W klarowny sposób ujawniono intrygi kryjące się za ustanowieniem powszechnego porządku narzucającego dyktat ludzkiemu sumieniu. Omówiono zarówno zdarzenia wiodące ku temu porządkowi, takie jak największe ataki terrorystyczne naszych czasów, bój przeciwko tak zwanej „osi zła”, a także bezpośredni wpływ tego nowego ustroju na życie obywateli świata.

 

22. Tajemnicze królestwo smierci

czas trwania: 90 minut

Dokąd idą zmarli? Czego na ten temat uczy Biblia? Czy istnieją: piekło, siedem niebios, życie po śmierci, reinkarnacja? Czy istnieją duchy? Czy Biblia cokolwiek mówi o spirytyzmie? Odkryj prawdziwe nauczanie Biblii w tym częstokroć błędnie rozumianym temacie.

 

23. Agenda New Age

czas trwania: 90 minut

Wykład ten ukazuje, jakimi sposobami tak zwane chrześcijańskie organizacje manipulowały duchową sceną, aby przygotować drogę na przyjście kosmicznego Chrystusa, który zaspokaja potrzeby wszystkich religii. Chrześcijański Ruch Naukowy, Mormonizm, Świadkowie Jehowy oraz ruch New Age zostają zdemaskowane. Przyjrzymy się zarówno kultowi maitreji („Buddy światłości”) oraz jego antybiblijnym naukom, jak również ukazywaniu się we współczesnym nam świecie fałszywych chrystusów. Czy ruch New Age wywiera wpływ jedynie na ezoteryczny margines, czy też jest on rzeczywistością istniejącą w światowym systemie edukacyjnym , rzeczywistością przekształcającą i przeobrażającą stan umysłu nawet wyznawców tradycyjnie chrześcijańskiej wiary?

 

24. Aby wszyscy byli jednym

czas trwania: 80 minut

W czasach religijnej tolerancji i ekumenizmu dawne urazy zostają puszczone w niepamięć. Jednoczą się Kościoły, które przez długi czas były rozdzielone z powodu kwestii doktrynalnych. Czy zmiany te oparte są na zgodności z Pismem Świętym, czy też na zasadach humanitaryzmu? Czy poświęca się prawdę na rzecz jedności? Czy podążamy ku epoce pokoju, przed którą przestrzega Biblia? Nagranie to ukazuje także filozofię niektórych czołowych kaznodziei, takich jak Robert Schuller i inni.

 

25. Inny ogień

czas trwania: 90 minut

Wykład ten dotyczy cudownych objawień spotykanych we współczesnych wierzeniach chrześcijańskich. To omówienie pochodzenia i metod mega – kościołów oraz ich religii, a także ukazanie czym tak naprawdę one są. Co jest źródłem ich inspiracji? Z jakiego źródła czerpią one swoją wodę? W jakim kierunku zmierza nauczanie wielkich kaznodziejów, takich jak Schuller, Hybels, Warren, Copeland, Hinn i innych? Z nagrania tego dowiemy się, że współczesna teologia odeszła od religii, której centrum jest Bóg, na rzecz religii, której centrum stanowi człowiek, od zbawienia przez wiarę i upamiętanie do społecznej ewangelii.

 

26. ONZ i okultystyczne plany

czas trwania: 90 minut

Czy Organizacja Narodów Zjednoczonych ma jedynie program polityczny, czy też jej działalność ma wymiar duchowy? W filmie tym w jasny sposób ukazano czego dotyczy zakulisowy ukryty plan. Omówiono tworzenie unitarnego, polityczno-religijnego systemu, począwszy od rozpoczęcia jego działalności, a skończywszy na jego ostatecznym celu, systemu, który przyniesie daleko idące konsekwencje dla każdego człowieka na ziemi, a także katastroficzne skutki dla tych, którzy wierzą w zbawienie jedynie w Chrystusie.

 

27. Bitwa mocarzy

czas trwania: 90 minut

Wykład ten ukazuje wielki bój na przestrzeni wieków, pomiędzy Chrystusem a szatanem, opisany w 12 rozdziale Księgi Objawienia. Nienawiść Lucyfera do Syna Bożego i do wszystkich podążających pod Jego przywództwem, prowadzi do coraz większego rozlewu krwi, bólu i cierpienia na tej planecie. Film ten ukazuje zarówno prześladowania tych, którzy w średniowieczu zawierzyli Biblii, jak i wielkie ostateczne starcie, które rozegra się na ziemi.

 

28. Kamień wytchnienia

czas trwania: 90 minut

Jest to wykład z 10 rozdziału Księgi Objawienia, który ukazuje przeciwieństwo zwierzęcia wyłaniającego się z otchłani (z królestwa zła). Nagranie ukazuje lud Boży, który powołał Bóg do walki z ogromem błędów zesłanych na ten świat przez szatana, aby ograbić człowieka z jego zbawienia. Ludowi temu powierzono specjalne, ostrzegawcze przesłanie. Został on powołany we właściwym czasie Biblijnego proroctwa, aby głosić wieczną ewangelią zbawienia w Chrystusie oraz wierność Jego słowu.

 

29. Boży Przewodnik

czas trwania: 70 minut

Jedną z wyróżniających cech organizacji stawiającej czoła królestwu szatana, o której mówi rozdział 12 i 14 Księgi Objawienia, jest to, że posiada ona świadectwo Jezusa, którym jest duch proroctwa. Czy Bóg nadal przemawia do współczesnego człowieka? Czy pośród rzeszy proroków, którzy twierdzą, ić mają przesłanie od Boga, jest głos pochodzący od tronu łaski? Jak rozpoznać prawdziwego proroka? Co na ten temat wyjawia Biblia?

 

30. Ostatnie ostrzeżenie dla ziemi

czas trwania: 90 minut

Wykład 14-go rozdziału Księgi Objawienia zawierającego ostateczne przesłanie niosące ostrzeżenie dla świata. Poselstwo trzech aniołów w sposób oczywisty ukazane jest jako przeciwstawienie się królestwu ustanawianemu przez przywódców politycznej i religijnej władzy naszych czasów. To najpoważniejsze ostrzeżenie, jakie kiedykolwiek zostało dane ludzkości, a jego punkt kulminacyjny będzie miał miejsce podczas drugiego przyjścia Chrystusa. Wszyscy muszą wiedzieć czego dotyczy do przesłanie.

 

31. Głośne wołanie

czas trwania: 90 minut

Wykład na temat 18 rozdziału Księgi Objawienia Rozdział ten dotyczy wydarzeń ostatecznych, w których Bóg ukazał unicestwienie mocy, które wywierają wpływ na obecne wydarzenia na świecie. Przyjrzawszy się światowi muzyki, światowi ekonomii, światowi religijnemu i światowi rozrywki zobaczymy, że panuje pomiędzy nimi całkowita zgoda. Wykład ten demaskuje ich ukryte plany. Głośny krzyk jest punktem kulminacyjnym ostrzeżenia dla świata a towarzyszy mu interwencja samego Boga w ludzkie sprawy.

 

32. 1844 a ostatni atak

czas trwania: 90 minut

Tematem tego wykładu jest punkt kulminacyjny proroctwa o 2300 dniach/latach z 8 i 9 rozdziału Księgi Daniela. Ukazuje ono, że ta sama wrogość, której kulminacją było ukrzyżowanie Chrystusa, zamanifestuje się również przy końcu czasów. W zakamarkach sekretnych stowarzyszeń oraz w myśli New Age istnieje ruch, którego celem jest zniszczenie tych, którzy wierzą w zbawienie tylko w Chrystusie i w wiarygodność Jego słowa. Film prezentuje dowody świadczące o planach zniszczenia tych, którzy opowiadają się za prawdą i sprawiedliwością.

 

33. Znaki i cuda

czas trwania: 90 minut

Biblia ostrzega przed znakami i cudami, które będą miały miejsce w czasach końca, aby zwieść jeśli to możliwe – nawet i wybranych. Ten multimedialny wykład ukazuje wstrząsające wydarzenia naszych czasów mające miejsce w ruchu New Age i w ruchu maryjnym. Nauczanie o objawieniach porównano z biblijnym nauczaniem. Zestawiono ze sobą dwa spojrzenia na walczące ze sobą siły czasów końca, które odnajdujemy w Księdze Objawienia. Dokąd to wszystko prowadzi i jaki będzie wielki koniec?

 

34. Nadchodzący kulminacyjny punkt historii

czas trwania: 70 minut

W Biblii prorokowano o nadejściu Chrystusa w czasach ostatecznych i ludzie przez stulecia oczekiwali na to wspaniałe wydarzenie. Czego na prawdę uczy Biblia o przyjściu Chrystusa i jak ma się to nauczanie do licznych nauk na ten temat we współczesnym świecie? Czy istnieje sekretne pochwycenie? Co stanie się ze zmarłymi, gdy Chrystus powróci? To otwierające oczy studium odpowiada na te i wiele innych pytań. W jasny sposób ukazano ostateczną Bożą interwencję w ludzkie sprawy, aby uratować tych, którzy opowiedzieli się za prawdą i sprawiedliwością.

 

35. Długo oczekiwane tysiąclecie

czas trwania: 70 minut

Świat oczekuje na tysiąclecie pokoju, w którym Chrystus ustanowi swoje królestwo, a zło zniknie. Kiedy będzie miało miejsce zapoczątkowanie prawdziwego milenium? Czego w rzeczywistości uczy Biblia o milenium, podczas którego święci będą sądzić świat? Jak wypada to w porównaniu ze światem, którego interpretacje tej kwestii stoją w całkowitej sprzeczności z Biblią? Wykład ten ukazuje te i inne kwestie, a także pozwala ujrzeć nową ziemię i królestwo Chrystusa, gdzie nie będzie już śmierci, bólu ani cierpienia.

 

36. Najwspanialsze zaproszenie

czas trwania: 105 minut

Porzucić wszystko i podążać za Chrystusem – oto najwspanialsze zaproszenie. Jezus powołał swoich uczniów, aby głosili ewangelię i chrzcili tych, którzy uwierzyli, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale czy miał On na myśli chrzest dzieci czy dorosłych? Jaki jest właściwy sposób chrzczenia? Pokropienie, polewanie, zanurzenie? Czy to w ogóle jakaś różnica? Co wyjawia Biblia na temat kontrowersyjnej kwestii chrztu, celebracji zmartwychwstania Chrystusa?